1437918091185971.png 1438263368704287.jpg 1435959608989267.jpg 1438617468400332.jpg
【 ... × ຖi໐นŞh

هیـــس . . . !×! [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
مهربون
【 ... × ຖi໐นŞh
54 کاربر
106 پست
508 دیدگاه
2967.5 امتياز
1371-10-14 [28 سال ]
f - مجرد
اسلام
کردستان
لیسانس
BoOoooogh !!!
وزن: اِستَخفرالله !!! - قد: نعذوبالله !!!!!!
نمی کشم
مآرآل جُونی ...

مدال ها و افتخارات

دنبال شدگان

گروه های من

(5 )

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "【 ... × ຖi໐นŞh " به جامعه مجازي پارسه فیس دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

تبلیغات متنی

【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!~!

حالا ایـران ک هیچی تُف تو قبر اونی ک خصوصی میده پاک میکنه حتی شما دوستِ عزیز . . ./

1437918091185971.png

4 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/19 - 00:20 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

لآمَصَبا ادَم نمیشهـ اَ پارسِ بره بیرون

چِ خَبرع بابا پیگیریآ +99 تُو یه ساعَت

خُو کَمتَر پُست بزارین دَستَم خَسته شَُد اَخمَخ ها دَرک نَدارین
1438263368704287.jpg

34 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/17 - 21:43 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    14 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

اینایی کِ اینجا اَدای ادَم بُزرگارو دَر میارَن وآلِدینِشون دَر جَریانَن ؟؟؟

یه جوری میخوابونم تو قابِ دهنتونآ خون بپاشه دیوارایِ پارسِ فیسـ رو ست یه دست قرمز کنه هآع1435959608989267.jpg

دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/17 - 12:00 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    12 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

شُوما یادِتون نمیآد
هیچکیَم یادِش نمیاد
وَلی یه زَمانی اَوایل مَجازی که عضو شُدع بودَم تَوان دَه بودَم یه جا
سر مَسائل شَخصیم خودَمو مَسدود کَردَم
درُست یادَمِ پُروفایلَم این شکلی بود و اون موقع ها اهنگ پُروفایل وجود نَداشت
اَلان این پُروفایل بآ اَهنگِش آرامِش میدع ...

!×!

1438617468400332.jpg

3 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/14 - 00:35 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

وآآی مَن اصن نمیتونَم تحمل کنم شوهرم [ ] کسی بآشه
ک چش چنتآ دختر دنبآلشه دخترآم ک کثیف (ی سریشون) [ ] پسرآم ک خر(ی سریشون) [ ].. ⇨
و دَر آخَر اینَم توهم مَن نسبت به دوست پسر جَدیدَم ))))))))

!×!
1431447670986706.png

7 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/13 - 11:05 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    13 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!×!

یه زَمانی تو یه جا ما یه فَرخ و سینآ داشتیم
کِ مُدیر بودن و کآری به کآرِ کَسی هَم نَداشتَند
وَلی اینجا ماشاالله ماشالله 5 تآ مُدیر 6 تا ناظر هَمش ادَم و سوال پیچ میکُنَن
ی ِ دُختَره عُقده ای هَست تو پارسِ به طَرز وَحشتناکی اَزَش بَدَم میآد

!×! ی سری از تیکه هآآ عآلیه آآ ولی مآ چون از سوژه کردن مردم بدمون میآد فقط خودمون بآ خودمون میخندیم !×!
هَنوز خیلی راه مونده تا بِ مَن بِرسی اُوسکُول پَلَشت

1433134830267378.jpg

28 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/13 - 10:34 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    10 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh

⇦ حآلآ هی تو بیا اِکانتای درشت مرشت مختلف تو همه جآ بِساز و مارو تعقیب کُن و کُپی پیست کُن
تُف به دوستآی قَدیمیم اونایی که هَمه تو اون خراب شُدَن تُف بهشون
خدایی یه روزی برای خودِمون ابهت داشتیما اَلان به این روز افتادیم [ : | ] [ : d ] ! .. ⇨

1426539922271942.jpg

11 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/11 - 22:34 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    17 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
یکی اَ افتِخارات ما کُردا : مغرور : d
اینه که عَلی بابا : x هَم بآهِمون کردی میخونَِ : d
چَند روز پیش هَم سِپیده یه اهنگ به نام ناز دارع خوند کُردی بود : مغرور
اَلانَم عَلی بابا دیس لآو خونده بآ حَمید آرشیل اَ مَریوآن : d از البوم مای فامیلی : x
1438528313630555_large.png

4 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/11 - 22:01 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    14 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
!~!
⇦ !×! تصویر زمینم : x به یاد پاشایی : (
چون واقعا من چهار نفرو خیلی دوس دارم یکیش همونه ; ; ) یکیش احمد صفایی ; ; ) و پویا بیاتی ; ; ) و سآمآن جلیلیه ; ; ) : x
و آهنگ جَدیدِش : ( هَمین اَلان یهوووویی : x : بغل : - * !×! ⇨

1438282776561401.jpg

27 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/10 - 18:23
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    16 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
【 ... × ຖi໐นŞh
【 ... × ຖi໐นŞh
چیه خو img src= ما از اون دسته افراد پآرسِ ِ فیـــس نیستیم که همه بشناسنش img src=
و دوسش داشته باشن img src=
( پس ... @GhaTeLe_PeSaRa تولدت مبارک عَیزَم ببخشید دیر تبریک گفتم اخه گرفتار بودم img src= img src= :*
اینَم هَدیه یه رژ خوشمل بَرای تَولدت گُلَکَم img src=

1437988662600374_orig.jpg

51 دیدگاه · · بروزرسانی · · · 1394/05/10 - 12:24 در نِـقـــابــــــ
      ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺯﯾﺎﺩ پُست نمیزارَم ب ِﺧﺎﻃﺮ ِﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻧِﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﻭﺍﺑَﺴﺘَﻢ ﺷﯿﻦ..×!

    14 نفر اين را مي پسندند
اشتراک دهندگان :
صفحات: 1 2 3 4 5
طراحي و اجرا: parsehost.in
جامعه مجازي پارسه فیس يک سايت کاربر محور است.
مديريت سايت مسئوليتي در قبال مطالب ارسالي کاربران ندارد.
آیپی (IP) شما: 3.235.172.213